Tameshigiri

Gerçek kılıçla test kesişi

Tameshigiri test kesişidir. Ortaçağ Japonyasında yeni yapılan kılıçlar samurailer tarafından idam edilmiş cesetlerde veya idama mahkum edilmiş canlı suçlular ya da düşmanlarda denenmekteydi. Modern anlamıyla Tameshigiri, silahsız savaş sanatlarındaki ‘Kırış çalışmasıyla’ karşılaştırılabilir.

Bu çalışma için özel olarak rulo haline getirilmiş Igusa hasırı, yani Tatami Omote ya da Bambu dalları kullanılmaktadır. Kesiş çalışmasından önce Hasır ruloları, hem insan bedenini andırması hem de kılıcı korumak için, uzunca bir süre suyun içerisinde bekletiler. Rulo hasır sehpaya dikey olarak yerleştirilir.
Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke
Tameshigiri çalışmasında, tekniklerin uygulanırlığını ve kişinin yetenek gelişimini ölçmek için, tek ya da sıralı bir çok kesiş yapılır. Çoğunlukla temel kesişler çalışılır. Sıralı kesişler daha önce öğrenilen bir kata olabilir.

Doğru bir kesiş için kılıcı kesiş yörüngesiyle aynı açıda tutmak gerekir. Aksi takdirde kılıç hedefte sıkışabilir, hatta kılıcın kırılmasına neden olabilir.

Tameshigiri, katanayla kesiş için kas gücünün değil iyi bir teknik ve hızın gerektiğini anlamanızı sağlar.
Luciano Gabriel Morgenstern
Tameshigiri öğrenciler ve izleyenler için potansiyel tehlike oluşturabileceği için iyi bir öğretmen ve tedbir gerektirir.

You can watch more Tameshigiri videos in our YouTube Channel.

Tameshigiri

Cutting-test with a real katana

Tameshigiri is testcutting. In medieval Japan new swords were tested by samurai on the corpses of executed or convicted but living criminals or enemies. The modern meaning of tameshigiri as a means of training can be compared to a breaktest in the weaponless fighting arts.

To this effect specially rolled Igusa-grass mats, so called tatami omote, or bamboo branches are employed. Before cutting the tatami omote are soaked in water for several hours to imitate a human body and also to protect the katana. The tatami omote are the placed vertically on a rack.

Tameshigiri Köln - Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu

In tameshigiri training diverse cuts are made, either single or in a row, in order to test the practicability of the technic or to improve one’s ability. The cuts are mostly basic. Cutting in a row can be a kata previously learned.

For correct cutting it is necessary to hold the angle of the blade in exactly the same line as the trajectory line of the cut otherwise the sword may get stuck or it may even result in a broken blade.

Tameshigiri makes you understand that a cut with a katana does not need much muscular strength but a seasoned technic and speed.

Tameshigiri

As tameshigiri is a potential danger for the trainees and for the spectators an experienced teacher and precaution are necessary.

You can watch more Tameshigiri videos in our YouTube Channel.