Mugai Ryu Iaido

Samurayların katana ile çalıştıkları, Otantik Samuray Askeri (Savaş) Sanatı.

Mugai Ryu Iaido Kenjutsu

Mugai Ryu Iaido eski ve otantik bir Samuray sanatıdır. 1693 yılında bulunmuş ve nesilden nesile aktarılmıştır. Zen‘le olan derin bağlantısı ve stilin kendine has yalın güzelliği, karakteristik bir sakinlik ve keskin bir dikkat yaratır.
Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke
Mugai Ryu Avrupa Federasyonundaki dojolar, Büyük usta ve soke Niina Toyoaki Gyokudo Soke‘ya bağlı olarak Mugai Ryu Meisha Ha Iai Hyodo eğitimi vermektedir.

Resmi olarak tüm avrupayı temsil etmekteyiz.
Luciano Gabriel Morgenstern
Mugai Ryu, herkesin eşit eğitim imkanına sahip olduğu; din, dil, ırk ayrımı yapılmaksınız, herkese açık bir Iaido stilidir.
Kenjutsu Köln - Mugai Ryu Iaido
Mugai Ryu İaido eğitimi,Kata, Kumitachi ve Tameshigiri bölümlerden oluşmaktadır. Eğitim sessiz ve saygın bir ortamda verilmektedir.

Mugai Ryu Iaido - Hoshina Sensei

Öğrencilere adım adım, Zen Budizminin bir yolu olarak,  Bushido eğitimi verilmektedir.

Mugai Ryu İaido, ‘kılıcı çekerken kesmek’ anlamındadır. Tüm tekniklerde mutlaka kesiş olmalı ve gerçek bir savaş durumunda etkili bir biçimde kullanılabiliyor olmalıdır. Bu durum, günümüzde, diğer İaido okullarında ender olarak görülmektedir.

Tameshigiri Samurai Japantag 2010 Düsseldorf

Kata (Formlar) gerçek kılıçla (Katana) çalışılmaktadır; Usta derecesine ulaşılana ya da belli bir Dan seviyesine  kadar Eğitim kılıcıyla (İaito) ile çalışmaktadır. Kata çalışmaları; İaido öğrencisinin duruşu, görünüşü ve tutumunu geliştirmesine yardımcı olur.

Biraz tecrübe kazandıktan sonra, Bokutu (ahşap kılıç) kullanılarak Kumitachi (hakiki mücadele) eğitimi verilmektedir.

Son eğitim olan Tameshigiri, öğrencilerin gerçek bir kılıç (katana) yardımıyla öğreneceği, kesme çalışmasıdır. Bu çalışma, silahsız yapılan savaş sanatlarındaki ‘kırış’ çalışmalarıyla karşılaştırılabilir.

Mugai Ryu Iaido

Authentic Samurai martial art of the Samurai with the Katana

Mugai Ryu Iaido Kenjutsu

Mugai Ryu Iaido is an old, authentic martial art of the Samurai. It was founded 1693 and passed on by generations. The deep connection to the Zen and plain beauty of the style, create the characteristic calmness and sharp attention.
Mugai Ryu Iaido & Kenjutsu - Niina Toyoaki Gosoke
The dojos in the Mugai Ryu Europe federation teach Mugai Ryu Meisha Ha under grandmaster, Niina Toyoaki Gyokudo Soke.

We are the official representative for the whole of Europe.
Luciano Gabriel Morgenstern
Mugai Ryu is a widely open style, what means that everybody should be able to get the opportunity to train. So it is opening Iaido to non-japanese, women and handicapped persons, regardless of religion.
Kenjutsu Köln - Mugai Ryu Iaido
Mugai Ryu Iaido Training contents are Kata, Kumitachi and Tameshigiri. The training takes place in a quiet and respectful atmosphere.

Mugai Ryu Iaido - Hoshina Sensei

The students will get taught step by step into the Bushido, as a way of Zen-Buddhism.

Mugai Ryu Iaido is “cutting Iai”. All techniques have to cut and must be effectively usable in real fight situation. This demand is nowadays rarely seen in other Iaido schools.

Tameshigiri Samurai Japantag 2010 Düsseldorf

Kata (Forms) are trained with real swords. Until the Master degree, or Dan level, Iaito are used. Iaito are training Katana made of steel, but not sharpended. Kata training helps the Iaidoka to work on his posture, charisma and presence.

After gaining some experience, Kumitachi (acutal combat) will be taught, using Bokuto (wooden swords).

The last aspect is Tameshigiri, the cutting test, in which the student learns to cut with a real sword. This is comparable to the breaking test of the weaponless martial arts.